کسب معاش کردن امنیت اسلامی همکاری تروریستی

کسب معاش کردن: امنیت اسلامی همکاری تروریستی سیستان و بلوچستان گروهک های تروریستی سربازان گمنام امام زمان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام، آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت

دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام، آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت را صادر کرد.

دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام، آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت

دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت نام، آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت

عبارات مهم : قانون

دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت نام، آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، به موجب شکایتی از وزارت نفت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل عضویت و اجرای عنوان آگهی استخدام وزارت نفت که در جهت محل مجوز استخدامی به شماره ۱۱۶۹۳۵۱ مورخ ۲۴ /۲ / ۹۶ شرکت اداری و استخدامی کشور اقدام نموده، شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رای نموده است.

به موجب این شکایت، شاکی با تقدیم دادخواستی به خواسته مذکور اظهار داشته که آگهی استخدامی فوق الذکر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی و مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ از قانون مدیریت خدمات کشوری و رای وحدت رویه اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶ – ۹۶/۱/۱۵ در تضاد و منافات بوده، ضمن اینکه نسبت به استخدام شاکی علیرغم حکم دیوان عدالت اداری امتناع می نماید و از این جهت اجرای رای و تصمیم مذکور از ناحیه طرف شکایت موجب ورود خسارت جبران ناپذیر به نامبرد می گردد و لذا تقاضای صدور دستور موقت نموده است که دادخواست بعد از ثبت به شماره ۹۶۸-۹۶ به این شعبه ارجاع شده است هست. اینک شعبه در وقت فوق العاده با بررسی دلایل و مدارک شاکی به شرح آتی راجع به درخواست صدور دستور موقت تصمیم می گیرد.

در نهایت شعبه 39 دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل عضویت و اجرای آگهی استخدام فوق الذکر و لغو آزمون منوط به احراز ورود خسارتی است که در آینده جبران آن غیرممکن یا متاثر باشد و دلایل و مستندات ابرازی شاکی دلالت بر احتمال ورود چنین خسارتی را دارد؛ بنابراین تشخیص و فوریت امر احراز می گردد، به همین جهت با احراز ضرورت و فوریت عنوان مستندا به مواد ۳۴ الی ۳۶ قانون مورد اشاره، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای عضویت و اجرای آگهی استخدام مرقوم و لغو آزمون صادر و اعلام می گردد. دفتر مقرر می دارد ضمن ابلاغ دستور موقت به طرفین جهت پیگیری به اصل عنوان تبادل لوایح صورت پذیرد.

صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت نام، اجرای آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت

بر اساس این گزارش، رای شعبه ۳۹ به مسئولان مربوطه در وزارت نفت ابلاغ شده است و مورد نیاز الاجراست.

دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام، آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت

واژه های کلیدی: قانون | استخدام | استخدامی | قانون اساسی | آگهی استخدام | آگهی استخدامی | دیوان عدالت اداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs